ДНЗ №104 м.Львова
Методична робота

 

 

              Організація методичної роботи здійснюється:

                               

                               Функції методичної сдужби ДНЗ

Інформаціна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, підвищення якості педагогічного процесу, узагальнення позитивного досвіду педагогів, поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики, широке впровадження інформаційних технологій, встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

 

Навчальна: здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями, ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України, здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти, організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 

Контрольно - діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу, застосування методів психолого - педагогічної діагностики в процесі стану освітньо - виховного процесу, аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу, узагальнгення отриманих результатів.

 

Корекційно - прогностична (плануюча): здійснення планування перспективних та поточних заходів (річний, Місячний, календарні плани)

 

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо, організація методичних об'єднань творчих груп та мініпроектів, організація  самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня, огранізація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами, направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього прцесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій, вивчення та розповюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 

Комунікативна:  Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності, реалізація гуманістичної програми в педагогічній діяльності, встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу,Є з соціальними партнерами.

 

Виховна (тиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів, виявлення потенціалу педагогів, стимулювання підвищення  професійної кваліфікації, мотивування на використання особистісно- орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

                       

          

                             Методичну роботу в ДНЗ здійснює :

вихователь-методист Штибель Зоряна Ярославівна , яка разом із завідувачем слідкують за :

 

1.Створенням науково-методичних організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти;

2.Організацією системи роботи спрямованої на активізацією  творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;

3.Впровадження в практику роботи закладу іноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду;

4.Вивчення рівня знань умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів.

 

     Планування методичної роботи нашого закладу відображено у річному плані.Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діаностично- прогностичний характер .

 

           

                           Етика для працівників дошкільного закладу

 

Праця в ДНЗ вимагає особливої поведінки:

 

1.Відданість справі та любов до дітей;

2.Інтелегентні стосунки між колегами ;

3.Мати достоїнства гордо носити звання педагога .

 

Педагогам довірили найдорожче  -  дітей і вони мають усвідомлювати це.