ДНЗ №104 м.Львова
Нормативні документи

 

Законодавчі акти та постанови:

 

Конституція України

 

Конвенція про права дитини

 

Закон України «Про охорону дитинства»

 

Закон України «Про освіту»

 

Закон України «Про дошкільну освіту»

 

Про Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

 

Відомчі документи про діяльність дошкільних навчальних закладів:

 

Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

 

Наказ МОН України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»

 

Інструкція «Про ділову документацію  в дошкільних навчальних закладах»

 

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

 

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

 

Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»

 

Орієнтовна інструкція щодо безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу

 

Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»

 

Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»

 

Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

 

Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

 

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі